Schoon drinkwater is van levensbelang voor de volksgezondheid. Verontreinigd drinkwater kan immers nare ziekten tot gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld cholera. Deze ziekte komt helaas nog vaak voor in de zogenaamde ontwikkelingslanden, waar het aanwezige (drink)water tegelijkertijd voor meerdere doeleinden wordt aangewend en waar ook dieren gebruik van maken. Het water is daardoor dikwijls vervuild en bijgevolg een paradijs voor bacteriën, virussen en parasieten. Behoorlijke hygiënische omstandigheden zijn dus noodzakelijk voor een goede volksgezondheid. En hygiëne begint met schoon (drink)water!

Waterbehandeling

In de welvarende landen wordt het water dermate behandeld zodat het schoon en drinkbaar is. Ons drinkwater is eigenlijk behandeld oppervlaktewater of grondwater, maar kan net zo goed behandeld gerecycled water zijn. Een (drink)waterbehandeling bestaat onder andere uit het filtreren en desinfecteren van het water. Ziekteverwekkende micro-organismen mogen immers geen kans krijgen om via het drinkwater besmettelijke ziekten over te dragen op de mensheid.

Nano-waterzuiveringssystemen

De moderne technologie is nu zover gevorderd dat het in staat is de hele wereldbevolking aan schoon drinkwater te kunnen helpen op een snelle en goedkope manier. Middels Nanotechnologie is het ondertussen mogelijk om bijvoorbeeld zeewater te ontzouten. Voorts is het mogelijk om oppervlaktewater dat verontreinigd is met arsenicum te zuiveren met behulp van nano-ijzeroxide deeltjes (nano-roest). Tot slot bestaan er zogenaamde nano-sponzen (nano-filters) die vers water kunnen ontdoen van vervuiling. Kortom, het probleem van de wereld (drink)waterschaarste kan blijkbaar worden opgelost door middel van de nanotechnologie.

Milieuvervuiling door nano-deeltjes

Hoewel de nanotechnologie dus een positieve wending kan geven aan het milieu en aan het drinkwaterprobleem, heeft deze techniek ook een keerzijde. Wat als ons drinkwater vervuild wordt met nano-deeltjes afkomstig uit de industrie? Gevreesd wordt voor de nano-deeltjes die in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Hoe kunnen we ons drinkwater ontdoen van zulke nano-partikels? Nano-deeltjes worden hier en daar reeds vergeleken met asbestvezels, die achteraf zeer schadelijk bleken te zijn. Kortom, er is nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van deze technologie.