De technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van minuscuul kleine deeltjes wordt nanotechnologie genoemd. Deze deeltjes hebben een schaalgrootte van enkele nanometers. Dat verklaart dan ook direct de naam van deze deeltjes. Het begrip ‘nano’ is afgeleid van het Griekse woord ‘nanos’ dat dwerg betekent.

Om u een beeld te geven van hoe klein een nanometer is: dit is een miljardste deel van een meter en wordt afgekort met de letters ‘nm’. Dit is uiteraard al erg klein, echter is de afmeting van een atoom nog kleiner. Atomen hebben namelijk een grootte tussen de 0,060 en 0,275 nm.

Begripsomschrijving van nanotechnologie

Nanotechnologie betekent kort gezegd het analyseren en manipuleren van materie op nano microscopische schaal. De reden dat men deze technologie is gaan onderzoeken en toepassen is om de kwaliteit van allerhande producten en grondstoffen te verbeteren.

De toepassing van nanotechnologie

Sectoren waarbij al veelvuldig gebruik gemaakt wordt van nanotechnologie zijn bijvoorbeeld de computer- en ICT-sector, de voedingsmiddelensector, de medische sector en de textielsector. In allerhande producten wordt nanotechnologie reeds gebruikt ter verbetering van de eigenschappen.

Neem bijvoorbeeld de enorme opslagcapaciteit van huidige computergeheugens. Zonder nanotechnologie was dit nooit mogelijk geweest. Tevens is de kwaliteit van verf- en vernissoorten dusdanig verbetert dankzij het gebruik van deze moderne techniek.

Technische doorbraak

Door een steeds groter wordende groep mensen wordt nanotechnologie gezien als één van de grootste en belangrijkste doorbraken van de moderne tijd. De grenzeloze toepassing van deze technologie maakt dat het voor talloze producten en doeleinden geschikt is.

Vooral technici en wetenschappers zijn laaiend enthousiast over nanotechnologie. Echter zijn er ook enorm veel mensen heel erg sceptisch. Doordat nanotechnologie dusdanig nieuw is, is er nog weinig tot geen onderzoek gedaan naar de mogelijke schadelijkheid en giftigheid van de producten waarin de technologie gebruikt is. Dit zorgt met name in de voedingsmiddelenindustrie en gezondheidszorg voor verhitte discussies en een hoop onrust.

Het is dus van groot belang dat de ontwikkeling van en de onderzoeken naar nanotechnologie zich op een hoog niveau voortzetten. Op deze manier kunnen de twijfels wellicht worden weggenomen en kan er binnen afzienbare tijd uitsluitsel gegeven worden over de veiligheid van nanotechnologie.